#NDRP?

Adres

Kloosterstraat 9 – 1745 Opwijk

Even bellen?

052 35 61 65

Liever via mail?

info@nijdrop.be

JEUGDHUIS

Nijdrop is een jeugdhuis in Opwijk. We organiseren concerten, fuiven, workshops, activiteiten en caféavonden. Althans, dat is de saaie uitleg.

Sinds de splitsing (de concertwerking huist nu in Nosta) willen we ons meer dan ooit volledig op de jeugdwerking smijten, en zo een huis aanbieden waar jullie je – de jeugd! – jullie goesting kunnen doen. Er kunnen nog steeds aan spotprijzen fuiven worden georganiseerd met een over-the-top-en-state-of-the-art geluids- en lichtinstallatie, er kunnen nog meer dan tevoren spontaan café-avonden escaleren tot een avond die je nooit vergeten zal, er kan nog harder gegaan worden op vrijdagavond, met nog meer liefde en nog meer plezier. Nijdrop is van Opwijk, Nijdrop is van de Jeugd, Nijdrop is van JULLIE!

WAT KUNNEN JULLIE DOEN IN NIJDROP?

Alles. Waar uw jeugdhuis nog meer dan tevoren nood aan heeft, zijn chille meekes en peekes die soms denken: “Damn boy, zet mij achter den toog en dat wordt hier direct een feest makker. “ Spontaan beslissen dat je een café-avond wilt organiseren in thema Kamping Kitsch, een Lord Of The Rings-marathon wil houden, je met uw jeugdbeweging een random vrijdagavond kaapt,  ge een FIFA-tornooi wil organiseren, ge een R’n’B-party op poten wil zetten met Drake all night long? Alles is gewoon mogelijk, simpel toch?

Kunde gij een deur openen? Kunde gij een kassa openen? Kunde gij dikke beats opzetten? Kunde gij mensen blij maken door een heerlijke pint te tappen? Kunde gij een affiche omhoog hangen? Of een lamp vervangen? Kunde gij nog niet tappen maar wilt ge dat graag leren op 1, 2, 3?

No problemo, kom in de week eens langs op den bureau, spreek ons aan op facebook of stuur een mailtje naar info@nijdrop.be. Gij zijt een geboren Nijdroptapper, alleen weet ge het nog niet.

KERN

De kern is het kloppend hart van ons jeugdhuis. Zij bedenken activiteiten en vertalen ze naar knotsgekke avonden, themacafés, razend interessante workshops en legendarische fuiven. Van beer pong naar een metalquiz tot Temptation Island op groot scherm en een schuimfuif; alles kan!

Wou je altijd al mee denken aan wat Nijdrop doet? Hoe de inkleding van Outsiderz eruitziet, welke DJ’s er spelen op oudejaar of wat we serveren op Anti-stress? Wees welkom! Je hoeft dit gelukkig niet allemaal tegelijk te kunnen; het bestuur is opgedeeld in verschillende onderwerpen. Ken je dus wat van muziek, maar amper iets van techniek? Doe je graag inkleding maar weet je begot niet hoe je een pint tapt? Into design en social media maar weet je rien de knots van SABAM? Komt allemaal goed; zolang je meedenkt aan het groter geheel.

Als bestuur sta je namelijk in voor de dagelijkse werking; wat Nijdrop maand per maand op de kalender zwiert. Geen paniek – dat doe je niet alleen! Samen met de ondersteunende personeelsleden wordt er op zoek gegaan naar tappers, avondverantwoordelijken, geïnteresseerde techniekers en geniale promostunts.

Interesse om zelf aan de slag te gaan en zo Nijdrop een stap dichter bij de ideale wereld te laten zetten? Laat van je horen op info@nijdrop.be! Laat je vooral niet afschrikken door bepaalde termen. Zoals gezegd staat het personeel jullie bij waar nodig en willen we vooral mensen met goesting. Een engagement in onze kern duurt één jaar (dat natuurlijk verlengd kan worden), en is mogelijk voor iedereen tussen 17 en 26 jaar die van deze boîte een beter plek kan maken.

HUISREGLEMENT

Nijdrop is een jeugdhuis dat vorm wordt gegeven voor en door jongeren. Hieronder vind je een overzicht van interne afspraken.

 • Kern
  De kern staat in voor de organisatie van de verschillende activiteiten in samenspraak met de beroepskrachten. Zij formuleren voorstellen en suggesties die kaderen binnen de algemene werking en doen voorstellen ter verbetering van de werking. De leden van de kern staan mee in voor het goede verloop van activiteiten. De kern bestaat uit minsten zeven (7) en maximum twaalf (12) werkende leden. De leden van de kern worden verkozen voor het huidige werkjaar. De leden van de kern kiezen onder elkaar een voorzitter.
 • Werkgroepen: Bar, DJ’s, Anti-stress, Zomerhappening, Outsiderz, …
  De Raad van Bestuur, beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator hebben een ondersteunende en controlerende functie naar de werkgroepen toe. Wie zich wil inzetten voor één of andere werkgroep, kan dit melden via de site of aan één van de verantwoordelijken. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om bij misbruik vrijwilligers van medewerking uit te sluiten.
 • Barwerking
  Leden van de tapploeg moeten de leeftijd van 16 bereikt hebben. De tappers zorgen voor het goede verloop van de bardiensten. Tijdens de openingsuren zijn zij verantwoordelijk voor het goede verloop van zaken in de instuif. Zij dienen erop te letten dat de gebruikers van alcohol de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. De tapper van dienst is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dit nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed is ten strengste verboden.
 • Cashless
  Sinds 2020 is Nijdrop volledig cashless. Dit is efficiënter en veiliger werken. Betalen kan met Bancontact of Payconiq.
 • DJ’s
  De werkgroep dj’s zet de muzikale lijn uit tijdens de feestjes. Ze zijn verantwoordelijk voor de netheid en organisatie van de discobar. In geval er zich onregelmatigheden voordoen, moeten ook zij hun verantwoordelijkheid opnemen.
 • Rookverbod
  In alle gebouwen van Nijdrop geldt een rookverbod. Volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid is het verboden te roken in een jeugdhuis. De overheidsdienst baseert zich op drie relevante Koninklijke Besluiten (KB) die het roken in openbare plaatsen verbieden (KB 15 mei 1990, KB 13 december 2005 en KB 6 juli 2006) en de wet van 28 december 1983 over de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Het KB van 1990 voorziet een rookverbod in plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, met uitzonderingen voor de horeca. Het KB van 2005 en de wijziging in juli 2006 voorzien een striktere interpretatie van doelgroep, plaatsen en definities.
 • Leeftijd
  Nijdrop is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar. Jongeren kunnen vrijwilliger worden vanaf 16 jaar. Een bestuursfunctie opnemen kan vanaf 18 jaar. Een bezoeker moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.
 • Organisatie
  De enige organismen met beslissende bevoegdheid zijn de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan, indien nodig of nuttig, advies inwinnen van de werkgroepen, de leden van de Algemene Vergadering, de beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator. De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn bindend voor alle bezoekers van Nijdrop.
 • Uitsluiten van personen / schade
  Iedere toeschouwer dient zich naar behoren te gedragen en te onderwerpen aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. De verantwoordelijken kunnen in alle omstandigheden een bezoeker verplichten Nijdrop te verlaten. De verantwoordelijken zullen de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen via de jeugdhuiscoördinator. Bij een toegangsverbod zullen de ordediensten verwittigd worden. Van elke bezoeker van Nijdrop verwachten wij dat zij respect hebben voor het gebouw, het meubilair en het materiaal. In geval van opzettelijke vernieling, beschadiging of ontvreemding van voorwerpen behorende tot, of zich bevindende in het jeugdhuis is deze verplicht de schade te vergoeden. Ook hier zullen de ordediensten verwittigd worden. Dit geldt ook voor Nijdrop-activiteiten die buiten Nijdrop plaats hebben.
 • Verbruik
  Niemand is verplicht enige consumptie te nemen. Indien de bezoekers iets wensen te gebruiken dienen zij aan de toog te bestellen. Het is de bezoekers ten strengste verboden achter de bar te komen. De barverantwoordelijke is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dat nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed van alcohol is ten strengste verboden. Iedereen kan aansprakelijk gesteld worden, indien hij/zij aan een dronken persoon alcoholische dranken verstrekt. De gebruikers van alcohol dienen de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. Er mag enkel drank genuttigd worden binnen de lokalen en op het terrein van Nijdrop. Het is niet toegelaten zelf drank mee te brengen en te nuttigen. Men is verplicht contant te betalen, drinken op de ‘poef’ is niet toegestaan.
 • Eigen bezittingen
  Iedereen is verantwoordelijk voor eigen bezittingen. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling. Deze horen niet thuis voor de deur en ingang, ook niet in de Nijdrop of voor de deur van de buren. Nijdrop is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die er worden achtergelaten. De discobar en toog zijn geen vestiaire en bijgevolg worden er hier geen persoonlijke bezittingen (vesten, helmen, rugzakken,…) achtergelaten.
 • Gebruik van illegale middelen
  Het is ten strengste verboden om middelen die bij wet verboden zijn te nuttigen en te verhandelen in Nijdrop. Wordt iemand betrapt op druggebruik/bezit dan wacht hem een onmiddellijke schorsing en worden de ordediensten ingelicht. Wordt iemand betrapt op het verhandelen van illegale middelen, dan wordt deze persoon onmiddellijk geschorst en worden de ordediensten ingelicht en aangespoord tot diepgaand onderzoek. Heeft iemand problemen met druggebruik of andere problemen, dan kan hij/zij hiermee altijd terecht bij de jeugdhuiscoördinator. Dit gesprek valt onder haar/zijn beroepsgeheim en wordt onder geen enkel beding verspreid onder derden, ook niet aan de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering. Indien nodig kan er naderhand samengewerkt worden met een preventiedienst of ontwenningscentrum.
 • Slotbepalingen
  Ieder lid of bezoeker erkent kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement, zich eraan te onderwerpen en niets te doen dat de ‘goede naam’ van het jeugdhuis zou schaden. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 21 september 2017.

GESCHIEDENIS

Nijdrops rijke geschiedenis leest als een trein. Wat het allereerste concert ooit was, wat de Nacht van de Gravers betekende of hoe de toekomst tegemoet gaan, leest u hieronder!

Nijdrop zag het levenslicht als jeugdhuis in het mythische jaar 1968. Twee jaar later werd het eerste concert georganiseerd met Doctor Downtrip. Dat maakt Nijdrop tot de oudste muziekclub van het Clubcircuit! Snel volgde een hele reeks van bekende en minder bekende artiesten met o.a. Boudewijn De Groot, The Chieftains, Toots Thielemans, Urbanus en Willem Vermandere. De focus zat voornamelijk op kleinkunst en folk. Nijdrop huisde in een oude hoeve, het was er klein maar vooral gezellig. In die beginjaren ontstonden er ook vele hobbyclubs in de schoot van het jeugdhuis. Enkele van die clubs, zoals de judoclub, zijn er vandaag nog steeds.

De nood aan plaatsen waar de jongeren uit die tijd zich ongebonden konden uitleven was groot, en het succes van Nijdrop navenant. De werking groeide, en de infrastructuur groeide mee. Er werd een zaal opgetrokken naast de hoeve, en ineens was daar een heuse concertzaal ter beschikking. Nijdrop werd de culturele hotspot van de regio, al bestond dat woord toentertijd nog niet. De pogingen om Nijdrop in die jaren politiek te claimen waren talrijk, maar de organisatie stond toen, en ook nu nog steeds, op zijn ongebonden karakter.

Tussen 1970 en 1980 surfte Nijdrop dus volop mee op de kleinkunstgolf die het Vlaamse land overspoelde. Begin jaren 1980 namen rock en hardrock het over in de programmatie (met ondermeer het debuterende TC Matic), en vanaf de tweede helft van de jaren ’80 werd er ingespeeld op de ‘boom van de Belpop’: Raymond, 2 Belgen, Nacht Und Nebel, Luna Twist, Arbeid Adelt, … Ook jonge en alternatieve groepen kregen hun kans in het ‘circuit trop petit’.  Naast die – voor die tijd – vooruitstrevende concertwerking, groeide ook de werking van het jeugdhuis explosief. Dat leidde tot de tweede fase van de groei van de infrastructuur, waarbij een polyvalente speelzaal, een vergaderlokaal en een secretariaat werden toegevoegd. Een memorabele activiteit was de nacht van de gravers, waarbij op één nacht – en enkel met handenarbeid en op bierverbruik – de kruipkelder met anderhalve meter werd verdiept. In die vrijgekomen ruimte, kwam zowaar een repetitielokaal (de eerste in zijn soort) en de stripotheek.

Nijdrop draaide in die tijd voornamelijk op een heel hoog aandeel eigen inkomsten. Daarnaast ontving men personeelssubsidies via de DAC-regeling, en een werkingssubsidie via het jeugdwerkbeleidsplan, dat tot eind jaren ’80 op Vlaams niveau werd geregeld. De decentralisatie was voor Nijdrop niets minder dan een ramp. De middelen die tot dan toe werden toegekend op basis van de georganiseerde activiteiten en de grootte van de werking, werden ineens bepaald op basis van het aantal jongeren in de gemeente. Dat betekende een verlies van 800.000 Belgische Franken, want Opwijk was een kleine gemeente met een bijzonder grote en actieve jongerenwerking op het grondgebied. Nijdrop toonde veerkracht en visie, en ging op provinciaal niveau praten, met succes. Het uitgangspunt was dat Nijdrop vele jongeren bereikte uit de regio. Onze situatie legde de kiem voor een provinciaal jeugdbeleid. Ironisch genoeg is dat provinciaal beleid opnieuw verdwenen, en dient zich een zelfde onzekere situatie aan.

Vanaf de jaren ‘90 neemt het aantal concerten exponentieel toe. Nijdrop krijgt als concertclub naamsbekendheid in heel Vlaanderen, ja zelfs tot buiten de landsgrenzen. Het typische Nijdrop-profiel krijgt in die jaren vorm: grote Vlaamse toppers (Arno, Hooverphonic, dEUS, …) worden aan een hoog tempo afgewisseld met internationale acts uit het meer alternatieve circuit (No Means No, The Gun Club, Ozric Tentacles, Dick Dale, Mouse On Mars, Bettie Serveert, Sophia, …). Ook toen al werd de Nijdrop-programmatie gekenmerkt door een breed aanbod van stijlen. Er werd geïnvesteerd in licht- en podiuminfrastructuur, alsook in een aangepaste backstageruimte. De communicatie werd meer gestroomlijnd, geprofessionaliseerd en vooral ruimer verspreid.

In die periode werkte Nijdrop ook mee aan de oprichting van het Clubcircuit. Nijdrop vervulde een voortrekkersrol bij de oprichting, en is ook nu nog altijd één van de drijvende krachten. Nijdrop hecht veel belang aan die samenwerking tussen de clubs en zal blijvend ijveren voor een bundeling van krachten tussen de clubs. De voorbije jaren pleiten we alvast voor een uitbreiding van het clubcircuit.

Vanaf januari 1999 mocht Nijdrop zich een erkende muziekclub noemen voor een periode van vier jaar. Voor de eerste keer werden er subsidies ontvangen. Vanaf 2000 werd de werking geprofessionaliseerd. Een afzonderlijke vzw voor de concertwerking zorgde, samen met een nieuwe structuur, voor een nieuwe boost in de concertwerking. Tussen 2000 en 2006 werd het programma nog meer internationaal getint en bevestigde Nijdrop zijn positie als muziekclub met een uitgesproken jong profiel. Een breed en ietwat bekender aanbod (Dog Eat Dog, DAAU, Magnapop, Postmen, Dead Man Ray, Buscemi, Roy Paci, …) wordt afgewisseld met artiesten uit de underground: Dub Syndicate, Kaizers Orchestra, The Queers, Traktor, DRI, Jason Forrest, Zeke, … In die periode organiseerde Nijdrop jaarlijks tussen dertig en veertig concertdagen. De werking als jeugdhuis evolueerde in die periode op een andere manier, op twee snelheden als het ware. Beide deelwerkingen hechten veel belang aan participatie, maar waar het jeugdhuis vooral bottom up werkte, neigde de werking van het muziekcentrum vaker naar een top down benadering. Dat was ook logisch, omdat de beslissingstermijnen korter liggen, en er soms andere doelstellingen waren. De werking werd opgesplitst in twee vzw’s, maar die opdeling heeft niet standgehouden. De interne structuur werd echter wel aangepast, en evolueerde naar een werking die meer op de lange termijn ging werken, met deelverantwoordelijkheden op de niveaus waar die het best liggen. Dit was een kleine revolutie, want het personeel werd in deze nieuwe aanpak het centrale orgaan dat de werking aanvuurde, de bestuursorganen namen hun controlerende functie meer op en laagdrempeligere werkgroepen voor vrijwilligers werden gecreëerd.

Reeds van in 1968 was er een bijzonder plan van aanleg (BPA) gekend, waarbij Nijdrop niet eeuwig op de locatie in de Marktstraat kon blijven. In 1996 schepte de toenmalige huiseigenaar duidelijkheid over zijn plannen (Nijdrop moest verhuizen op een termijn van maximum 10 jaar) en werden verschillende opties voor herlocatie bekeken. Een geschikte inplantingsplaats werd na een moeilijke zoektocht ook gevonden. Ondertussen werd er ook een financieel plan opgemaakt, een architect gezocht en onderhandeld over een gebruiksrecht op de gronden. In 2005 besteedde Nijdrop de plannen aan via een openbare aanbesteding. De uitkomst van die aanbesteding was desastreus, de offertes vielen 35% hoger uit dan geraamd. Doorgaan met die plannen was geen optie, en eind 2006 moest Nijdrop de locatie in de Marktstraat verlaten.

Gedurende drie jaren huisde de werking in een leegstaand fabriekspand. Deze tijdelijke verhuis was een kleine ramp. De werking kon er niet uitgebouwd worden omdat het gebouw zich daar niet toe leende. De ingrepen om het gebouw klaar te maken kostten handenvol geld, wat de reserves die eigenlijk voorzien waren voor de bouw bijna opsoupeerde. De energiekosten liepen ook heel hoog op. Bovendien haakten vele vrijwilligers af na de verhuis, en vonden nieuwe medewerkers de weg niet naar de nieuwe setting. Toch was niet alles daar kommer en kwel. De concertwerking draaide wel op een behoorlijk niveau. Het was ook daar dat het idee ontstond om voor de eerste keer het Pluto Festival te organiseren, omdat de industriële look van de gebouwen zich er uitstekend toe leende. Uiteindelijk organiseerde Nijdrop vijf edities van dat festival, maar het opdrogen van de provinciale ondersteuning (voor het mediakunstluik) betekenden ook het einde van dit festival dat een synthese bracht tussen mediakunst en elektronische muziek.

Rond 2010 ontstonden een aantal nieuwe ‘concepten’ die ook vandaag nog belangrijk zijn voor de artistieke werking, zij het onder licht gewijzigde vorm. Zo ontstond de reeks FFWD: Fast Forward in New Music. Deze reeks geeft een platform aan vernieuwende elektronische muziek. Enkele namen uit die reeks: Dorian Concept, Nosaj Thing, Nero, Daedalus, … Ze stonden allemaal op de FFWD-affiche nog voor ze doorbraken naar een ruimer publiek. Die focus op nieuwe elektronische muziek is er nog altijd als onderdeel van de programmatie, al is de naam FFWD veranderd naar FVTVR. Aanleiding voor deze naamsverandering is een te grote verwevenheid tussen FFWD en dubstep (en dus te weinig relevantie omdat dat genre niet meer aanslaat). Ook de reeks Sir Jees, die focust op kwalitatieve Nederlandstalige hip hop werd toen uit de grond gestampt. Fresku, Zwart Licht, Diamantairs, Jiggy Djé, Zo Moeilijk, Tourist LeMC, Kubus en Rico, … Het zijn allemaal exponenten van de zogenaamde Nederhop.

Op 24 september 2008 begon Nijdrop aan het grootste project uit zijn geschiedenis, de bouw van een eigen infrastructuur. Begin december 2009 was het zover, en kon Nijdrop verhuizen naar de nieuwe infrastructuur. Dat werd – uiteraard – uitbundig gevierd. Het nieuwe gebouw werd op maat van de werking getekend, en omvat naast een concertzaal (met een moduleerbare capaciteit tot 450 personen) ook een café met groot terras, repetitielokaal, twee backstageruimtes met alle comfort, productiekamer, technische berging, archiefruimte, keuken,  koele drankenberging, secretariaat en sanitair. Het gebouw is eenvoudig qua concept, maar uiterst functioneel en voor meerdere activiteiten geschikt.

De start in het gebouw was dan wel feestelijk, maar het duurde enige tijd vooraleer de werking echt op toerental kwam. Eind 2010 vertrok de artistiek leider naar een nieuwe uitdaging, de financiën kleurden donkerrood en de interne werking leek wel stilgevallen onder druk van die moeilijke situatie die al enkele jaren aanhield. Dat viel ook de beoordelingscommissie op, al zag die ook wel potentieel in de werking.

Dankzij de inzet van velen, zowel professioneel als vrijwilligers, werd die negatieve spiraal doorbroken vanaf 2011. De zakelijk leider combineerde een tijd het artistieke met het zakelijke, en zette in samenspraak met het bestuur enkele strategische lijnen uit. De focus op concerten bleef onveranderlijk, er werd actief ingezet op commerciële verhuur van het gebouw, de banden met het verenigingsleven werden aangehaald, het prijzenbeleid werd herbekeken en de communicatie werd hertekend. Het deficit werd zo op anderhalf jaar weggewerkt, en er kon eind 2012 opnieuw meer worden geïnvesteerd in artiesten, programma, medewerkers en materiaal, financieel maar ook mentaal. Er wordt momenteel zelfs een kleine spaarpot opgebouwd. Dit alles kadert in de doelstelling om de organisatie robuust te maken voor toekomstige tegenslagen.

Nijdrop heeft altijd een ruimere werking gehad dan die van een zuivere muziekclub. Het DNA van de club wordt evenzeer gevormd door de geschiedenis als  jeugdhuis. Die historische verwevenheid zorgt voor een kenmerkende eigenheid. Nijdrop heeft een uitgesproken jonge en dynamische uitstraling. Nijdrop blijft ook een plaats waar jongerencultuur wordt beleefd en gemaakt.

Tegelijkertijd vinden we inbedding in het lokale maatschappelijke weefsel uiterst belangrijk. Naast de profilering van het café als een open en warm huis, steekt sinds 2011 ook de Zomerhappening in een nieuw jasje. Dat evenement vindt jaarlijks plaats op 15 augustus, en is een laagdrempelig artistiek project dat resulteert in een toonmoment. Er worden samenwerkingen opgezet met scholen en verenigingen, om binnen een gekozen thema, kunst te maken die als inkleding dient voor het toonmoment. Er is naast het kunsttraject ook plaats voor straattheater en concerten (waarbij uiteraard de expertise van de programmator wordt aangesproken). Deze trajectwerking is in handen van een projectmedewerker en wordt gefinancierd als bovenlokaal project voor artistieke expressie (en dus niet vanuit het Kunstendecreet).

Begin 2013 werd een nieuwe artistiek programmator aangeworven, met een scherpere programmering als gevolg (Pond, Stuff, Future of the Left, Raketkanon, Bear’s Den, Dans Dans, … het is een kleine greep uit een ruim aanbod). Samen met de zakelijk leider zet hij de grote lijnen van de werking uit. De zakelijk leider is de eindverantwoordelijke. Midden 2014 werd er een personeelswissel doorgevoerd op communicatie, en die communicatie heeft sindsdien duidelijk aan uitstraling gewonnen. Samen met de technische productiemedewerker heeft Nijdrop een absoluut minimum aan personeel dat een muziekclub van niveau hoort te hebben.

De nieuwe zaal heeft ondertussen ook een reputatie opgebouwd als ideale repetitieplaats voor grote bands. De meerwaarde zit hem in de afsluitende show. Zo kan Nijdrop grote namen op het podium zetten die anders niet haalbaar zouden zijn (Oscar and The Wolf, Axelle Red, The Black Box Revelation, Goose, Tourist LeMC, …). Bovendien zorgen dergelijke shows ook voor een bredere gedragenheid bij de lokale bevolking, die minder vertrouwd is met de werking. Ze dienen dan ook naast de evidente creatieve meerwaarde voor de bands, ook als reële klantenbinding.

Nijdrop is de voorbije jaren gegroeid in alle opzichten. De organisatie is jongvolwassen geworden, de programmatie is ruimer en aantrekkelijk voor een brede doelgroep, de zakelijke onderbouw is robuust. Dat maakt Nijdrop klaar voor een mooie toekomst. In 2018 viert Nijdrop immers 50 jaar werking!

In 2018 wordt Nijdrop 50 jaar jong. Voor die gelegenheid wil het grootste jeugdhuis van Vlaanderen een gelegenheidsbier brouwen samen met leden, sympathisanten en geïnteresseerden.

Tijdens drie info- en proefavonden gaat Nijdrop samen met specialisten en publiek op zoek naar ‘het ideale Nijdropbier’. Dat verjaardagsbier wordt nadien ook echt gebrouwen en geschonken in aanloop naar de feesten voor het 50-jarig bestaan. Het gebruik van hop van het Opwijks hopveld aan de Molenkouter zorgt alvast voor de lokale toets.

Doorheen de reeks van drie avonden komen we alles te weten over bier en werken we geleidelijk toe naar het ideale Nijdropbier. We starten breed met de geschiedenis van bier, hebben het over productie en smaak, gaan over naar de verschillende bierstijlen om te eindigen met een sessie over de gekozen bierstijl voor het Nijdropbier. Tijdens elke sessie licht een ervaren specialist het thema toe aan de hand van theorie, steeds in combinatie met degustaties.

Click here to change this text