Nijdrop zeker van werkingsmiddelen tot 2024

Nijdrop zeker van werkingsmiddelen tot 2024

De Vlaamse regering trekt meer dan 20 miljoen euro uit om 63 Vlaamse jeugdhuizen en jeugdwerk de komende vier jaar structureel te ondersteunen. Nijdrop zit in de kopgroep en krijgt €90.000 werkingsbudget per jaar. “Voor de eerste keer worden middelen vrijgemaakt voor de volle vier jaar,” aldus Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “We willen hen hiermee financiële zekerheid bieden en verlossen van administratieve overlast. Zo moeten ze niet langer bezig zijn met subsidiedossiers te schrijven, maar doen wat ze het best doen: jongeren versterken.”

Het toekennen van de nieuwe middelen kadert in het nieuw decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Voor de komende vier jaar is er voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen een nieuwe subsidie van 14.789.800 EUR uitgetrokken, voor het jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap is dat 5.232.600 EUR. Organisaties moesten hun dossiers indienen voor 1 juni 2019.

Bij de jeugdhuizen kwamen projecten in aanmerking die focussen op het stimuleren van ondernemerszin, het stimuleren van artistieke expressie en het bevorderen van de sociale cohesie tussen het jeugdhuis en de omgeving. “Jeugdhuizen zijn geen eilanden,” aldus Benjamin Dalle. “Ze vervullen een essentiële rol in de samenleving maar ook binnen een gemeenschap en omgeving. Daarom willen we hen ook versterken met deze krachtige financiële boost. Zij weten als geen ander wat er leeft binnen de jongerengemeenschap en kunnen jongeren het best ondersteunen.”

Meer info via deze link.